Thầy Hồ Đức Minh  - Giáo viên Hóa
Ngày đăng tin: 22:44:05 - 24/08/2017 - Số lần xem: 52733
  Thầy Hồ Đức Minh.   Trình độ : Thạc Sỹ. Đơn vị công tác : Đại Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội. ...
Thầy Nguyễn Thành Sơn
Ngày đăng tin: 10:04:49 - 22/07/2017 - Số lần xem: 20319
Thầy Nguyễn Thành Sơn Trình độ : Thạc sỹ hóa học Đơn vị công tác :  Trường Đại học kiên trúc Kinh nghiệm:   ...
Thầy Hồ Đức Minh - giáo viên Hóa học
Ngày đăng tin: 10:04:11 - 22/07/2017 - Số lần xem: 30264
Thầy Hồ Đức Minh  Trình độ : Thạc Sỹ Đơn vị công tác : Đại Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Kinh nghiệm giảng ...
Cô Đinh Thị Tuyết
Ngày đăng tin: 10:03:15 - 22/07/2017 - Số lần xem: 11037
Cô Đinh Thị Tuyết Học vị  :      Thạc Sỹ Môn dạy :      Hóa Học Kinh nghiệm:   Có nhiều năm g ...